הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך
להשארת פרטים לחץ כאן

הזמנה לתרום

הינך מוזמן/ת לתרום לעמותת ידיד לחינוך
JGiveעיגול לטובה

פרי אדרי עראמי, מנהלת אגף תומכי חינוך והוראה במשרד החינוך, על המתנדבים תומכי ההוראה ותפקידם בימים אלה

 מערכת החינוך כמו מערכות ציבוריות אחרות מסתייעת מזה שנים במתנדבים.

אנו נעזרים בכוח תוספתי איכותי זה, הבא לידי ביטוי באופנים שונים כגון: סטודנטים, גמלאים ועוד. כולם פוקדים את מוסדות החינוך באופן תדיר במשימות לימודיות, חינוכיות וערכיות, המחברות ומטמיעות בלומדים, מעבר לתכנים הנלמדים, ערכים של נתינה, סולידריות חברתית, מעורבות, אכפתיות וחיזוק תחושת השייכות האישית והאחריות הקהילתית.

ההבנה כי אנו מבקשים לגדל דור שזו המכוונות הערכית שלו, מביאה אותנו לפעולות רבות ומגוונות, אשר יש בהן פעולות של הסדרה, טיוב משימות, הגדלת כמות המתנדבים, גיוון במערך המתנדבים ובכלל זה גיוס, השמה, הכשרה, ליווי והוקרה.

בימים אלה מערכת החינוך נערכת לפתיחת שנה"ל תשפ"ג ראשית עם מכוונות גדולה לגשר ולצמצם פערים רגשיים, לימודיים וחברתיים לאחר שנתיים של קורונה. שנית, בפני המערכת ניצב אתגר נוסף, הנוגע גם הוא לעולמות תומכי החינוך וההוראה, והוא העדר כוח אדם מספיק לאיוש כלל המשרות ותחומי הדעת. גם פה, כאמור, תמיכת המתנדבים מול תלמידים תסייע מאוד.

אגף תומכי חינוך והוראה במשרד מלווה מקרוב את פעולות התומכים, המגיעים באמצעות עמותות, או שלא באמצעותן, ופיתח לאורך השנים האחרונות חומרי למידה, הכשרה ומערכת השמה לקליטת המתנדבים מצד מוסדות החינוך וכן חומרים ותכנים הנוגעים לעמותות ולמתנדבים.
לאחרונה פורסם גם חוזר מנכ"ל המסדיר את כניסת התומכים למוסדות חינוך.

תודה לתומכים הנפלאים המלווים אותנו לאורך השנים מקרוב, וכן במעבר ללמידה מרחוק. נודה על הצטרפות חברים נוספים, ובכך נגדיל את יריעת ההשפעה ונסייע למערכת כולה.