הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך
להשארת פרטים לחץ כאן

הזמנה לתרום

הינך מוזמן/ת לתרום לעמותת ידיד לחינוך
JGiveעיגול לטובה

התחיל שלב עיבוד הנתונים השני במחקר של "ידיד לחינוך" במסגרת תכנית "מקסימום אימפקט"

לאחרונה התבקשנו, מתנדבי "ידיד לחינוך", לענות על שאלון שהתמקד במידת ההשפעה של פעילות העמותה על המתנדבים והמתנדבות בה. מטרת המחקר היא בחינת האופן והמידה בהם פעילות האזרחים הוותיקים והאזרחיות הוותיקות, ב"ידיד לחינוך", מאפשר שימור ושיפור ה well-being שלהם. בשאלון התבקשנו גם להתייחס לנושאים שבהם יש צורך בשיפור פעילות העמותה.

כדי לאפשר מחקר תקף ומהימן, התבקש מינימום של 400 משיבים על השאלונים. לשמחתנו, קרוב ל 800 מתנדבים ומתנדבות ענו על השאלונים. עוצמת המענה כשלעצמה מלמדת על חוזקת העמותה שלנו.

האמונה על המחקר מטעם העמותה היא אחראית תחום הערכה ומדידה ב"ידיד לחינוך", ד"ר עירית דיאמנט.

מהו המחקר ומהי חשיבותו?

המחקר המדובר מתבצע במסגרת תכנית "מקסימום אימפקט" (אימפקט: השפעה) מטעם "אלטרואיזם אפקטיבי" ישראל (ע"ר). התכנית מעניקה לעמותות רשומות ולארגונים אחרים מימון, תמיכה וליווי בביצוע מחקרים על מידת ההשפעה החברתית שלהן. מטרת התכנית הינה סיוע לארגונים המשתתפים לחקור את הביצועים שלהם בהשוואה להוצאות שלהם, ולקדם את ערכי האפקטיביות, המחקר והמדידה בקרב המגזר השלישי בישראל.

"אלטרואיזם אפקטיבי" היא תנועה בינלאומית, שקוראת לנו לתעדף את המאמצים שלנו לעזור לאחרים, כדי שנעשה זאת באופן הטוב ביותר. המטרה היא, שכאשר אנו מתכוונים להשקיע זמן ו/או כסף בעזרה לאחרים, נבחן את ההזדמנויות שיש לנו, ונבחר את זו שנראה כי תגרום להשפעה הגבוהה ביותר, בין אם תהיה זו עזרה בתרומות, בהתנדבות, בבחירות קריירה או בכל דרך אחרת.

את רעיונותיהם הגישו לתוכנית 160 ארגונים חברתיים בישראל. מתוכם זכו 25 לקבל את הליווי והתמיכה. "ידיד לחינוך" ביניהם. התוכנית מעמידה לעמותות מענק מחקר מקדים בסך 20,000 ש"ח, ליווי וייעוץ בנוגע למחקר לאורך התוכנית, מימון בצורת פרס לעמותות המובילות מבחינת איכות ותוצאות המחקר, וכן פרסום התוכנית, והכפלת התרומות לכלל העמותות המשתתפות בתוכנית. ועדה של שופטים מישראל ומהעולם ידרגו את המחקרים שהוגשו, ויבחרו בארגונים הזוכים בכל אחת מהקטגוריות שנקבעו.

המתנדבות והמתנדבים ב"ידיד לחינוך" התפנו למילוי השאלונים. כעת העבודה היא של האמונים על המחקר: להשוות את הנתונים שהתקבלו לאוכלוסיות אחרות של מתנדבים ותיקים, ולהסיק מסקנות לגבי ההשפעה של "ידיד לחינוך'" על מתנדביה.

המשך יבוא.....

תוכלו לקרוא עוד על המושג ועל מחקרי עלות-אפקטיביות במדריך להערכת אימפקט של "אלטרואיזם אפקטיבי" ישראל בקישור שלהלן:

https://effective-altruism.org.il/post/evaluation-guide