הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך
להשארת פרטים לחץ כאן

הזמנה לתרום

הינך מוזמן/ת לתרום לעמותת ידיד לחינוך
JGiveעיגול לטובה

מחקר חדש בניהולה של ד"ר עירית דיאמנט מראה, כי בהשוואה לאוכלוסייה הכללית של האזרחים הוותיקים בארץ, מתנדבי "ידיד לחינוך" פעילים יותר יחסית לאדם הממוצע בגילם

להלן, עיקרי תוצאות מחקר שבוצע ב"ידיד לחינוך", שבו השתתפו כשמונה מאות
מתנדבי העמותה

לאחרונה התבקשנו, מתנדבי "ידיד לחינוך", לענות על שאלון שהתמקד במידת ההשפעה של פעילות העמותה על המתנדבים והמתנדבות בה. מטרת המחקר הייתה בחינת האופן והמידה בהם פעילות האזרחים הוותיקים והאזרחיות הוותיקות, ב"ידיד לחינוך", מאפשרת שימור ושיפור ה well-being שלהם. בשאלון התבקשנו גם להתייחס לנושאים שבהם יש צורך בשיפור פעילות "ידיד לחינוך".

המחקר המדובר התבצע במסגרת תכנית "מקסימום אימפקט" (אימפקט: השפעה) מטעם ארגון "אלטרואיזם אפקטיבי" ישראל (ע"ר). "אלטרואיזם אפקטיבי" היא תנועה בינלאומית, שקוראת לתעדף השקעה בארגונים חברתיים בעלי מאפיינים של עלות – תועלת גבוהה. התכנית מעניקה לעמותות ולארגונים מימון, תמיכה וליווי בביצוע מחקרים על מידת ההשפעה החברתית שלהן. מטרת התכנית הינה סיוע לארגונים המשתתפים לחקור את הביצועים שלהם בהשוואה לעלות שלהם, ולקדם את ערכי האפקטיביות, המחקר והמדידה בקרב המגזר השלישי בישראל.

ממשלות, ובתוכן ממשלת ישראל, זיהו את הצורך לספק מענה, ולתכנן תקופה של הזדקנות פעילה ועצמאית לאזרחיהן. על סמך עבודה שבוצעה למטרה זו על ידי אש"ל ג'וינט, נוסחה מפת מדדים להזדקנות מיטבית. מפה זו אומצה על ידי ממשלת ישראל בשנת 2021. עיקריה נוגעים למדדים של בריאות, על כל מרכיביה: פיסית, קוגניטיבית ונפשית.

גם המחקר, שבוצע על ידינו ב"ידיד לחינוך" בשנה"ל הנוכחית, עשה שימוש במפה זו על מנת לבחון את השפעת ההתנדבות בקרב המתנדבות והמתנדבים ב'עמותה על ההזדקנות המיטבית בקרבם.
במסגרת המחקר הנוכחי התקבלו שפע של תגובות ממתנדבי '"ידיד לחינוך". מולאו 793 שאלונים ברשת, המהווים 26.4% מתוך כלל המתנדבות והמתנדבים – מענה גבוה בהרבה מהמצופה. מעצם המילוי המסור כל כך ניתן להסיק על תחושת שייכות גבוהה ועל תחושת מחויבות גבוהה אף היא, כלפי העמותה. השאלון הסתמך על מפת המדדים הנזכרת לעיל והמתנדבים התבקשו לדווח על העוצמה בה הם חשים, כי מדדים אלה קיימים אצלם, כתוצאה מהשתייכותם ל'ידיד לחינוך'.
המחקר מצא, כי בהשוואה לגמלאים באוכלוסייה הכללית (בהתאם לנתוני הלמ"ס), מתנדבי "ידיד לחינוך'" הם בעלי סיכוי מופחת לדווח על קשיים פיזיים ובעלי סיכוי מוגבר לדווח על רמה גבוהה של אנרגיה וסיפוק מהחיים. בהשוואה בין מתנדבי "ידיד לחינוך" לבין האוכלוסייה הכללית של האזרחים הוותיקים, נראה שמתנדבי "ידיד לחינוך" אינם מייצגים את האוכלוסייה הכללית של האזרחים הוותיקים. יש להניח שהם פעילים יותר באופן יחסי לאדם הממוצע בגיל שלהם, ובאופן כללי אף בריאים, ולכן יכולים להתחייב לצאת מביתם לפחות פעם בשבוע על מנת לקחת חלק בפעילות, ואולם החשיבות של המחקר לוקחת בחשבון גם את היבט שימור התפקוד עם העלייה בגיל.

בנוסף, חלק גדול מהמשיבים (מעל 90%) השיבו כי במסגרת ההתנדבות הם נדרשים לעיתים קרובות או בדרך כלל לעשות פעולות שנראות להם חשובות - נושא המגביר את תחושת המסוגלות שלהם. תחושת הערך העצמי שלהם מתחזקת לאור העובדה כי אחוז דומה (כ – 90%) העיד כי המשפחה, התלמידים, הצוות החינוכי וארגון "ידיד לחינוך" מעריכים את העשייה שלהם כמתנדבים, במידה בינונית או במידה רבה. נראה כי תחושת המשמעות של המתנדבים מחוזקת בזכות העובדה שמספר דומה מתוכם חשים כי הם תורמים לחברה, וההתנדבות תורמת לתחושת השייכות, כיוון שאחוז דומה מהמשיבים העיד, כי כשמתעוררת אצלם בעיה, יש להם עם מי להתייעץ, ויש להם קשרים מספקים עם בעלי תפקידים ב"ידיד לחינוך", שגם הם מתנדבים.

כ 80% העידו כי ההתנדבות מעמידה בפניהם אתגרים קוגניטיביים בדרך כלל או לעיתים קרובות, כיוון שנדרש מהם פתרון בעיות וגמישות מחשבה, כמו גם יוזמה ויצירתיות. אחוז דומה העידו כי ההתנדבות מגבירה במידה רבה או במידה בינונית את התחושה, שיש להם השפעה על הסביבה, ושיש מה ללמוד מהם - שני מדדים הקשורים בבריאות, המחוזקת על ידי תחושת משמעות.

במדדים הקשורים בבריאות פיסית או בהזדמנויות לאתגרים קוגניטיביים, בין 60% ל 70% השיבו, כי התרבו יציאותיהם מהבית בעקבות ההתנדבות, במידה רבה או במידה בינונית, וכי הם נחשפו, במסגרת תהליכי הלמידה ב"ידיד לחינוך" לתחומים חדשים, ו/או למדו משהו חדש על עצמם. אחוז דומה של משיבים ענו כי רכשו לעצמם חברים חדשים – מדד של תחושת שייכות, המחזק אף הוא את תחושת המשמעות.

כמו כן הציג המחקר את ההיבט הכלכלי ואת האפקטיביות הכלכלית הגבוהה של מודל ההפעלה של "ידיד לחינוך" בהסתמך על דו"ח משנת 2019 שנעשה על ידי BDO וכן בהעמדת שלוש סימולציות אפשריות לצמיחה של הארגון, המעידות כי גידול צנוע של הוצאות התפעול של העמותה יאפשר עלייה משמעותית בערך הכלכלי.

בשנה הנוכחית "ידיד לחינוך", הממומן מתרומות ומתמיכות, פועלת בתקציב של כ – 4 מיליון ש"ח. העלות השנתית הממוצעת של הפעלת מתנדב/ת ב'ידיד לחינוך' עומדת על כ-1,000 ש"ח. במסגרת עלות זו, מתנדב/ת לוקח/ת חלק בפעילות התנדבותית אקטיבית בהיקף של כ -130 שעות בשנה. על מנת לאפשר חוויית התנדבות טובה ומספקת, כל מתנדב/ת מלווה באופן אישי בהדרכה ובתמיכה שוטפת. כמו כן, במהלך שנת התנדבות, העמותה מספקת מעטפת של פעילות פנאי, למידה, העשרה וגיבוש חברתי עבור המתנדבים בתדירות של בין 6 ל – 8 מפגשים בשנה.

המחקר התמקד הפעם במידת ההשפעה של פעילות "ידיד לחינוך" על המתנדבים עצמם כולל מעטפת הפעילות שהעמותה מעמידה לטובת המתנדבים בתכנית הלמידה וההעשרה השנתית. לא נמדדה במחקר זה השפעת המתנדבים על המורים והתלמידים.

ולבסוף, חשוב גם לציין, כי על השאלה הפתוחה עליה התבקשו המתנדבים לענות – "מה לדעתך ניתן לשפר בפעילותה של 'ידיד לחינוך'", ענו כמחצית ממלאי השאלונים.
"התשובות הללו תלמדנה בתשומת לב רבה וניתוחן יסייע להנהלת הארגון ללמוד, היכן עלינו להשתפר כדי להיות טובים ויעילים יותר", אומר מנכ"ל העמותה, אורי פרג. 

למחקר המלא הכנסו כאן