הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך
להשארת פרטים לחץ כאן

הזמנה לתרום

הינך מוזמן/ת לתרום לעמותת ידיד לחינוך
JGiveעיגול לטובה

הידעתם מה תרומתה של "ידיד לחינוך" לכלכלה ולמשק הישראלי? מאת: זאביק שני

ידיד לחינוך היא בעלת חזון, שכולנו שותפים בו. העמותה שלנו בנויה על מתנדבים, שהצטרפו אליה, כי ההתנדבות בחינוך יקרה להם והם רואים בה תרומה משמעותית לחברה ולמדינה. יחד עם זה, כדאי וחשוב שהמוסדות המקיפים אותנו (רשויות מקומיות ומשרדי הממשלה), ידעו גם מהי התרומה הכלכלית שלנו למדינה. ואין זה עניין של מה בכך.

הדו"ח האחרון שנעשה בנושא זה נערך ע"י חברת BDO בשנת 2019 (לפני פרוץ הקורונה) ואנו מביאים כאן חלקים חשובים ממנו.

בתקופת הקורונה אמנם ירד מספר המתנדבים בעמותה, אך כעת אנו נמצאים שוב בתנופת עלייה ומקווים לחזור למספרים בהם היינו קודם.

תרומת פעילות "ידיד לחינוך" למשק הישראלי נבחנה בשלושה מישורים – תרומה בתחום הבריאות, בתחום החינוך ובתחום תרבות הפנאי.

התרומה בתחום הבריאות נאמדה על ידי הערכת צמצום הוצאות הבריאות הנובע מהשפעת ההתנדבות על בריאותם הפיזית והקוגנטיבית של הגמלאים. מחקרים שנערכו במדינות שונות הראו כי יש מיתאם חיובי בין עיסוק הגמלאים בפעילות התנדבותית (וגם פעילות חברתית קוגניטיבית) לבין מצבם הבריאותי. המחקרים מוכיחים, כי ההתנדבות טובה לבריאות הפרט ומסייעת בהקטנת הוצאות הבריאות הן של הפרט והן של המדינה.

לצורך אומדן זה, נבחנה השפעת ההתנדבות של כ-3,000 מתנדבים מ"ידיד לחינוך" על צמצום הסיכון למחלת הדמנציה לצד החיסכון בעלויות טיפול נלוות ואובדן ימי עבודה של בני משפחה מטפלים. מחלת הדמנציה שכיחה בקרב הגמלאים ובעלת מאפיינים מובהקים, ולכן נבחנה השפעת ההתנדבות על הפחתת הסיכוי לחלות בה. (להשפעת ההתנדבות תרומות נוספות לבריאות הגמלאים, אך הן אינן מגולמות באומדן זה).

התרומה של "ידיד לחינוך" בתחום הבריאות מוערכת בכ- 48 מיליון ש"ח (עלות הטיפול הרפואית הנחסכת היא בהקף של 16 אלף ש"ח למתנדב, לשנה).

התרומה בתחום החינוך נאמדה על ידי הערכת התמורה של כ 400,000 שעות חונכות וסיוע למערכת החינוך המועברות על ידי הגמלאים המתנדבים בבתי ספר יסודיים ברחבי הארץ. התרומה הזו מוערכת לפי שער של 285 ש"ח לשעה והיא נאמדת ב-11.4 מיליון ש"ח.

התרומה בתחום תרבות הפנאי נאמדה על ידי הערכת התרומה של כ-400,000 שעות התנדבות וכ-40,000 שעות העשרה של הגמלאים המתנדבים, המהוות חלופה לפעילות חברתית-קוגנטיבית במועדונים חברתיים לקשישים.
התרומה מוערכת ב- 4.4 מיליון ש"ח (לפי שער של חיסכון של 10 ש"ח לשעה.

 

סך פוטנציאל התרומה השולית למשק נמדד במונחי ROI (החזר השקעה - Return on Investment ) שהוא המדד הכלכלי להערכת הכדאיות של פעולה הכרוכה בהשקעת כסף, זמן או משאבים אחרים. על ידי השוואת כמות ההכנסה המתקבלת ביחס לעלות ההשקעה.

על בסיס הערכת התרומות בשלושת הפרמטרים שנבחנו, סך התרומה למשק כתוצאה מפעילותה של עמותת " ידיד לחינוך" מוערכת בכ 64 מיליון ₪ בשנה.

בניכוי עלויות הפעלת "ידיד לחינוך" (עדכני לשנת 2019), המסתכמות בכ 6 -מיליון ₪, סך תרומת פעילות העמותה והמתנדבים למשק הישראלי בשנה נאמדת בכ- 58 מיליון ₪. כאשר התרומה של כל גמלאי מתנדב נאמדת בכ- 20 אלף ₪ לגמלאי מתנדב.