הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך
להשארת פרטים לחץ כאן

הזמנה לתרום

הינך מוזמן/ת לתרום לעמותת ידיד לחינוך
JGiveעיגול לטובה

תומכי-הוראה כאן ובעולם ובמה זה נוגע לנו כ"ידיד לחינוך"
מאת: זאביק שני

כתבה ראשונה בסדרה, הבודקת את מקומה וחשיבותה של העמותה במערכת החינוך

"אגף תומכי חינוך והוראה" , במשרד החינוך, שעליו נמנים גם מתנדבי "ידיד לחינוך", מרכז את ניהול כוח האדם בהוראה של אלה שאינם עובדי הוראה מן המניין. תפקידם לסייע ולחזק את מערכת החינוך ואת עובדי ההוראה בקידום למידה איכותית ורלוונטית תוך צמצום פערים, ערבות הדדית ואזרחות פעילה. כ40,000 תומכי חינוך והוראה נכנסו למוסדות החינוך ברחבי הארץ בשנת הלימודים תשפ"ב, (כולל מערך בתי ספר של החופש הגדול). 

תומכי החינוך וההוראה כוללים אלפי גמלאים ממגוון תחומים, התורמים מניסיונם ומזמנם על מנת לקדם את מערכת החינוך בישראל. על תומכי ההוראה נמנים גם ש"ש, בנות שירות לאומי או אזרחי, חיילים, סטודנטים ומתנדבים מן העולם העסקי.
מסקר שנערך ב-2020 ע"י משרד החינוך, עולה שרמת ההתנדבות בבתי הספר במדינת ישראל, הינה מתחת לממוצע של מדינות ה – OECD. במערכת החינוך קיים רצון לשנות תמונת מצב זו ולהגדיל את היקף ההתנדבות. אחת הדרכים שנבחנות לשם כך היא שילוב של מספר המתנדבים בבית הספר כמדד בתוך רשימת המדדים על פיהם נמדד בית הספר (למשל במסגרת "התמונה החינוכית").

כידוע, אחת הבעיות הקשות הניצבת מול מערכת החינוך היא הצפיפות בכיתות (תמונה המוכרת לכל אחד מהמתנדבים). על פי נתוני ה-OECD, רמת הצפיפות בכיתות בישראל, גבוהה בהרבה מהממוצע של המדינות שנבדקו). כתוצאה מכך מורים רבים נאלצים ללמד בהתאם ליכולתו של התלמיד הממוצע ואינם יכולים להקדיש את תשומת הלב לתלמיד מצטיין או לזה שמתקשה. זהו אחד הגורמים לכך שמספר התלמידים שבוחרים ללמוד מתמטיקה ומדעים ברמה של חמש יחידות לימוד הוא קטן. על אף יכולותיהם הגבוהות של תלמידים רבים, חווית הלימוד בכיתה לא מעודדת אותם לבחור במקצועות אלו בתיכון ובקרב אלה שכן בוחרים בהם, שיעור הנשירה הוא גבוה .
עם זאת, חשוב להדגיש כי מגוון הנושאים שמשרד החינוך מבקש לאייש בהם את תומכי ההוראה הוא רחב והוא כולל מלבד סיוע בהוראת מקצועות לימוד "מסורתיים" כגון אנגלית ומתמטיקה, גם קידום תפקודי, קיום שיח חברתי-רגשי, חינוך פיננסי, הקניית מיומנויות של המאה ה-21, והפעלת ספריות.

בחוברת מיוחדת שהוציא אגף תומכי ההוראה במשרד החינוך בתקופת הקורונה, אפשר למצוא סל כלים שיאפשר, כדברי הכותבים, לשלב את תומכי ההוראה בסביבה החינוכית בצורה מיטבית. יש כאן קריאה לבתי הספר להכיר ולהוקיר את תומכי ההוראה ולהעניק להם תחושת שייכות והזדהות עם דרכו של ביה"ס.

בהעדר נתונים לגבי מידת התרומה של כלל תומכי/עוזרי ההוראה בקידום החינוך בישראל, החלטנו לבדוק מה נעשה ב'שדות זרים', אך תחילה, הערה חשובה - בישראל עוזרי הוראה בכיתות אינם חלק אינטגרלי ממערכת החינוך, ומתנדב גמלאי אינו מחליף בשום אופן איש צוות הוראה (למרות שכשליש ממתנדבי "ידיד לחינוך" הינם בעלי ניסיון מקצועי בהוראה).

במחקר של , BDO  נכון לשנת 2019, בארה"ב ובבריטניה למשל, עומד היחס שבין מספר עוזרי ההוראה למספר המורים על 1:2 (על כל שני מורים – עוזר הוראה אחד). הגידול המתמשך במספר המתנדבים בשתי המדינות, נעשה באמצעות מימון ממשלתי. עוזרי ההוראה מהווים כ- 27% מצוותי ההוראה בבתי הספר והמורים מהווים כ- 48% .

בבריטניה נערך מחקר אשר סקר מספר רב של מאמרים על השפעת עוזרי ההוראה בבתי ספר יסודיים. על פי מחקר זה נמצא כי עוזרי ההוראה תורמים בשיפור ההסתגלות הרגשית והחברתית של התלמידים במצבים חברתיים.
בנוסף, נמצא כי שילוב של עוזרי הוראה משפר את מעורבות התלמידים בפעילויות יצירתיות ומעשיות, אשר בדרך כלל מבוצעות בקבוצות קטנות או כיחידים. כמו כן, לשימוש מושכל ומתוכנן בעוזר הוראה למגוון משימות כחלק מסדירות העבודה בבית הספר, יש פוטנציאל לדה- סטיגמטיזציה של התלמידים הזקוקים ליותר תמיכה. מצד המורים, דווח כי נוכחות עוזר ההוראה סייעה להם בהפחתת תחושות לחץ ושיפרה את שביעות רצונם מהעבודה.

בארה"ב פועלת תכנית הקרויה Corps Experience .תוכנית זו מבוססת על גמלאים המתנדבים כמורים לאוריינות אשר מסייעים לתלמידים מתקשים בבתי ספר יסודיים ב- 23 ערים בארה"ב. הסקר נערך בקרב 880 תלמידים מתוך ה 23 בתי ספר בהם מתקיימת התוכנית. המחקר בחן את השפעת התנדבות הגמלאים על ציוני התלמידים שהשתתפו בתוכנית לאורך שנת לימודים באמצעות בחינת והשוואת שתי קבוצות תלמידים – קבוצה שהשתתפה בתוכנית וקבוצת ביקורת שלא השתתפה. במבדקי סוף השנה נבחנו היכולות הקוגניטיביות, מיומנויות הקריאה ואוצר המילים של התלמידים בשתי הקבוצות במטרה לבחון את השיפור במדדים אלה לאורך השנה. מחקר זה מצא כי תלמידים שהשתתפו בתוכנית הציגו שיפור של כ- 65% בציוני מבחני יכולות קוגניטיביות ושיפור של כ40% בציון מבחני מיומנויות הקריאה לעומת תלמידים שלא השתתפו בתוכנית.

על היבטים נוספים להתנדבות, בכתבתנו הבאה.