הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך

נפרדים מרכזות פורשות אוקטובר 2015

מצגת פרידה משבע רכזות "ידיד לחינוך" שסיימו השנה את תפקידן.
 
את המצגת הכין גיורא אולמן