הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך

הצעת טיוטה ראשונה - הוצגה על ידי לאה רוזנברג