הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך
להשארת פרטים לחץ כאן

הזמנה לתרום

הינך מוזמן/ת לתרום לעמותת ידיד לחינוך
JGiveעיגול לטובה

"כבוד השופט, יש לנו 3 עדים" - משפט מבויים בביה"ס אביגור ברמת גן בניצוחו של המתנדב עזרא בן דוד

המטרה: עוד כלי להתמודדות בחיי היומיום

"ביום 3.10.22 התקיים מבחן במקצוע האזרחות. שבועיים קודם הנתבע, מר צור, ניגש אל מרשי ובקש לשאול ספר הקשור למבחן, כי אין לו ספר.
כבודו מבין את חשיבות המקצוע, אשר מבהיר את התנהלות הממשלה, הכנסת, בית המשפט והרשויות למיניהן. מרשי  ניאות לבקשה של מר צור, כדי לעזור לו להתכונן למבחן, והסכים לתת לו את הספר למשך שבוע. מרשי הביא לו את הספר למחרת אותו היום, ומאז לא החזיר אותו הנתבע למרות בקשות מצד מרשי, שהרי גם הוא היה צריך להתכונן למבחן.

            
עזרא בן דוד והתלמיד המשמש כשופט ב"משפט"

הנתבע, מר צור, השיב בכל אחת מהפניות, שאין לו את הספר. כתוצאה מכך, כבוד בית המשפט, למרשי לא הייתה אפשרות להתכונן היטב למבחן ולכן קבל ציון נמוך. התשובה כי הנתבע לא לקח את הספר, הדהימה את מרשי וזה הביא לריב, כעס וניתוק של חברות. מרשי חשב לערב את המורה, אך זה נשמע כמו הלשנה, וזה נראה לא טוב בביה"ס. בכל זאת הוא עידכן את המורה, שהציון הנמוך נבע מכך שלא היה לו ספר.
אני מבקש מבית המשפט לחייב את הנתבע בעלות הספר, בהוצאות, וכן בעוגמת נפש בגלל הציון הנמוך שמרשי קבל.
סיימתי כאן, כבוד השופט".

זהו ציטוט מדויק מכתב התביעה במשפט המבויים שהתנהל בביה"ס "אביגור" ברמת גן. מתנדב "ידיד לחינוך", עזרא בן דוד הוא היוזם, המפיק, האחראי והמנצח על המלאכה באירוע הזה, שבו נטלו חלק תלמידי כתה ז3 ונכחו בו כל תלמידי השכבה, מחנכת הכתה, מנהלת ביה"ס ומורים.

עזרא אומר, כי מטרת האירוע היא להעניק לתלמידים כבר עכשיו כלים נוספים להתמודדות עם חיי היומיום בנוסף לארגז הכלים שמעניק להם ביה"ס, לתת להם ביטחון עצמי לתבוע את מה שמגיע להם, בתנאי שיש להם הוכחות והם יודעים להוכיח אותן. על סמך הוכחות אלה יוכל בית המשפט לפסוק. תביעות עדיין לא נועדו לגילאים אלה, הוא מוסיף, אבל עליהם לדעת, שכל מה שנלקח שלא בצדק, אפשר להחזיר, וכל נזק שנגרם, אפשר לתבוע.
זהו, כמובן, רק כלי אחד מבין כל הכלים שבאמצעותם צריך להכין אנשים צעירים לחיים.

במשפט עצמו השתתפו 13 תלמידים בתפקידי שופט, עורכי דין - שניים לכל צד, ועדים - שלושה לכל צד, אשר נחקרו על ידי הצד הנגדי.
האירוע נלקח כמובן מחיי התלמידים, על מנת שיהיה רלבנטי לגביהם.

כל צד במשפט ידע לטעון את טיעוניו בהנחייתו של עזרא, תוך שימוש במונחים ובבטויים המקובלים בבית משפט, את חלקם ניתן לראות מייד תוך קריאת כתב התביעה שבראשית הכתבה. (תובע, נתבע, מרשי, כבוד בית המשפט). הייתה הקפדה מלאה על לשון נקייה ומכובדת.

מכיוון שמטרת המשפט היא לימודית, עזרא מתערב תוך כדי התנהלותו במתן הסברים. כשמתחילים עורכי הדין בטיעוניהם, הוא מקדים ומסביר, מה תפקידו של כל עורך דין, ואת העובדה כי הנתבע לקח עורך דין כדי לעזור לו להוכיח את חפותו. כשמעלים עדים לתת את עדותם, הם מוזהרים לומר רק את האמת. כשהעדים נחקרים, מסביר עזרא את תפקיד מתן העדות והחקירה. אין כאן הסבר בצורת הרצאה, אלא הסבר מתוך מה שקורה בפועל באותם רגעים. אם יש התפרצויות (שגם הן מבויימות), השופט קורא לסדר ואף מזהיר. אם אחד מבאי כוח הצדדים שואל את העד שאלה מנחה, גם אז הוא נקרא לסדר. יש גם קריאה לענות על השאלות באופן ישיר ולחדד אותן.

קודם לקיום המשפט, קבלו תלמידי הכתה שעורים מפיו של עזרא, מהי רשות מחוקקת, מהי ההיררכיה בין שלוש הרשויות, מה תפקידה של כל אחת. מה זה בית משפט, מהו תפקידו של עורך דין, מה תפקידן של הוכחות ועוד.
עזרא כתב את הטקסטים שהושמעו במשפט. הוא קיים מספר חזרות עם התלמידים בעלי התפקידים. לפני כל תלמיד היה מונח הטקסט כולו, כשעליו מסומן חלקו של כל משתתף עם הוראות.

עבודה רבה הושקעה במשפט הזה ושיתוף הפעולה של התלמידים היה מעורר השתאות. קהל תלמידי השכבה הקשיבו קשב רב ללא שום הפרעה. היה זה בהחלט שעור מצויין אותו יזכרו זמן רב.

כשהגיעה עת מתן פסק הדין, הופתע הקהל כשהובאה לפני השופט הצעת פשרה מטעם הנהלת בית הספר, וזו לשונה:
"למען הסרת כל יריבות בין הצדדים וחבריהם, ועל מנת למנוע משקע כלשהו בליבם של התלמידים, לאורך תקופה ארוכה של המשך השותפות ללימודים ובחיים עצמם, אנו מציעים את תשלום עלות הספר לתובע וכן לתת לו אפשרות לגשת למועד ב במבחן באזרחות. הנהלת ביה"ס מודעת לכך שאם יפסק פסק דין לטובת אחד הצדדים, הדבר יצור ריחוק בין התלמידים. המנהלת וחבר המורים רואים לנגד עיניהם גיבוש ולא ריחוק. לכן אנו מבקשים מבית המשפט לקבל את ההצעה".

"על הצדק להיראות ולהיעשות",  אמר השופט לאחר שקרא את ההצעה. "אני מקבל את הצעת הפשרה של הנהלת ביה"ס, שראתה את הגיבוש החברתי לנגד עיניה ואת הרצון של המשך שיתוף פעולה בין התלמידים... אין לי ספק שהצעת הפשרה שהוצעה הנה הכרחית להמשך קיום יחסים טובים בין התלמידים. אני מברך על כך".

היה זה סיום חינוכי, לשיעור באזרחות: חשוב לדעת שיש אפשרות של תביעה, כשנגרם לך עוול, חשוב לדעת שאם טענותיך יתקבלו, תזכה במשפט, אבל חשוב גם לדעת, שלא תמיד צריך להיות מנצח או מנוצח וישנם אירועים בהם אפשר להגיע לפשרה.