הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך

קורס המחשבים תשע"ג של" קשר הרב דורי " בבית הספר "עליות"ברמת גן