הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך
להשארת פרטים לחץ כאן

הזמנה לתרום

הינך מוזמן/ת לתרום לעמותת ידיד לחינוך
לתרומה לחץ כאן

פתיחת שנה במכללות ובפסג"ות תשע"ד

כמו בשלוש השנים הקודמות, גם השנה, יתחילו מתנדבי "ידיד לחינוך" הפזורים ביישובים ברחבי הארץ, את שנת לימודיהם במכללת לוינסקי ובמכללת גורדון.

במסגרת זו ייפתח בפניהם צוהר אל מערכת החינוך בארץ, הם יילמדו נושאי חינוך רלבנטיים וחדשניים, תוך עיון ועיגון במחקרים עדכניים. הם יאספו כלים נוספים אל "ארגז הכלים" שלהם, כל זאת על מנת להעשיר את הידע שלהם הקשור בתחום התנדבותם, להעצים את יכולת ההתנדבות המבורכת של כל מתנדב בבית הספר אליו הוא מגיע אחת לשבוע ותורם כ- חמש שעות התנדבות, ולקרב אותם אל עולם הילדים, קשייהם, חוויותיהם, כישלונותיהם והצלחותיהם.

תוכנית הלימודים נבנתה על ידי  אנשי האקדמיה והמזכירות הפדגוגית של עמותת "ידיד לחינוך", אחראית על מיזם למידה בכל גיל היא הגב' שרה לוטן קרבר.

מה בתוכנית הלימודים?
בתוכנית שני מקבצי למידה:
המקבץ הראשון יעסוק בנושאים פדגוגיים כלליים וביניהם תפיסות עולם חינוכיות ומגמות פדגוגיות, גישות לתהליכי הוראה-למידה, תפיסת בית הספר כמערכת, תרבות ואקלים בית ספריים, רב-תרבותיות בחברה ובמערכת החינוך, היבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים בגילאים 6 – 12, ייחודיות העבודה עם תלמיד אחד ועם קבוצה קטנה, על תלמידים לקויי ראיה בישראל; פיתוח מיומנויות, פיתוח אסטרטגיות וסגנונות למידה במערכת החינוך: המשפחה, ההורים ובית הספר ועוד...
המקבץ השני יעסוק במתמטיקה ובעברית בביה"ס היסודי:  תתקיימנה סדנאות בעברית ובחשבון.  המתנדבים ילמדו להכיר את תכניות הלימודים, את דרכי ההוראה ואת השיח הלימודי הייחודי לכל תחום. יידונו בקשיים בלמידה ובהוראה של כל אחד מהתחומים. כל זאת  תוך עיסוק בדוגמאות אותן יביאו המתנדבים מעשייתם החינוכית בבתי הספר, ותוך ניתוח אירועים חינוכיים רלבנטיים.

במכללות ישתתפו כ110 מתנדבים: 70 משתתפים במכללת לוינסקי ו40 במכללת גורדון.

השנה, בנוסף ללמידה במכללות מתקיימים בחלק מהיישוביים קורסי למידה בני 5 מפגשים שיתקיימו במרכזי הכשרות מורים בישובים אשדוד, בת ים, ירושלים ועפולה.