הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך

עלה לאויר ונפתח דף פייסבוק רשמי של עמותת "ידיד לחינוך"

הגישה לדף הפייסבוק אפשרית רק למי שהוא בעל חשבון פייסבוק אישי.
בעזרת הפייסבוק נוכל להרחיב את קהל הנחשפים לפעילות ולאפשר שיח דינמי יותר ועשיר במקביל לפעילות.
כמו כן יתקיים "דו שיח" בין אתר העמותה לדף הפייסבוק והם יזינו אחד את השני.
תוביל ותנהל את תחום הפייסבוק  שלומית רוט נבון.
פרטים נוספים יובאו בקרוב.