הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך

עד לא ידע

נציגות של "ידיד לחינוך" בחולון צעדה בגאון ב"עד לא ידע" המפורסמת של חולון עם כובעי "ידיד לחינוך" ונשאו שלט של  העמותה (שהוכן ע"י העירייה ע"פ הנחיתה של שרה אוגד, רכזת חולון.

 זו השנה הראשונה שקבוצה של נציגי אירגוני מתנדבים בעיר צועדת  כגוף נפרד.