הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך

סדנת שלוליות צבעוניות בעמותת "ידיד לחינוך" גבעתיים

התפרסם במקומון "גבעתיים+" גליון 4, 4.10.15