הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך

מתוך עתון תלמידי ביה"ס "בן צבי" - ככה שומרים על קשר