הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך

מודל פעילות

עמותת ידיד לחינוך פועלת בתאום מלא ובשותפות עם אגפי החינוך ברשויות המקומיות ובתי הספר בהם מתנדבים חבריה


מודל הפעולה בכניסה לישוב חדש

 • הצגת המיזם בפני מינהל החינוך והפיקוח
 • איתור וגיוס רכז ישובי
 • פרסום המיזם וגיוס מתנדבים
 • איתור וקביעת בתי הספר שישתתפו במיזם
 • בכל רשות, קיים רכז/ת  המרכז את עבודת המתנדבים מול בתי הספר ואת פעילות העמותה בתאום מלא עם אגף החינוך


תפקיד הרכז הישובי

 • איתור וגיוס מתנדבים וקיום פגישת הכרות אישית עם כל מועמד
 • מפגש עם הנהלות בתי הספר, הצגתו , ומינוי איש קשר בית ספרי
 • אחראי לתהליך הכשרת המתנדבים לפני הכניסה לבתי הספר
 • התאמה ושבוץ המתנדב לבית הספר על בסיס משאלותיו וצרכי בית הספר
 • מעקב אחר פעילות המתנדבים וקבלת משוב הן מן המתנדב והן מבית הספר
 • קיום מפגשי מתנדבים שוטפים במהלך השנה