הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך
להשארת פרטים לחץ כאן

הזמנה לתרום

הינך מוזמן/ת לתרום לעמותת ידיד לחינוך
לתרומה לחץ כאן

למידה מהצלחות – מנסים להתחקות אחר ה - DNA של בית ספר מצליח בשילוב מתנדבי "ידיד לחינוך" ובהפעלתם

על המשך מחקר עומק - ד"ר עירית דיאמנט

לפני כשנה וחצי יצאנו לדרך עם מחקר הערכה, שבימים אלה מגיע אל 'הסיבוב האחרון' שלו. מטרתו העיקרית של המחקר היא לברר מה מאפיין בתי ספר בהם מוטמעים מתנדבי הארגון באופן מיטבי. אנו מקווים כי על ידי למידה מן השטח, נוכל לנסח, בסופו של דבר, את תורת העבודה של הארגון, לשילוב מיטבי של מתנדביו בבתי הספר.

מה כבר בדקנו?

26 רכזות התבקשו להצביע על בית ספר אחד בישובן, המצטיין בהפעלת המתנדבים, ולנמק את בחירתן.

מתוך בתי הספר הללו, 20 מנהלות ו 20 נשות קשר תארו את דרכי הפעולה בבית הספר שלהן, ואת תפישות הצוות, בהקשר להפעלת מתנדבי הארגון בו.

תשעה אנשי צוות ההדרכה של 'ידיד לחינוך' יצאו לבתי ספר מיטביים לראיונות שטח, ברחבי הארץ, ואספו מידע מ 24 מורות. המידע שנאסף, נותח וקודד. תפישות ודרכי פעולה בהקשר להפעלת מתנדבי הארגון ושילובם בבתי הספר נאספו ממורות אלה.

בשנה"ל תשע"ט נוסיף מידע, על זה הקיים, באמצעות שאלון אותו נפיץ בין המתנדבים, ונלמד מהם מהי תפישתם לגבי הקריטריונים והמאפיינים להטמעה מיטבית ולפעילות מיטבית של מתנדבי הארגון בבתי הספר. אנו תקווה כי בסיום הקידוד של מידע זה, יהיה בידינו מידע מכל הגורמים המעורבים בהפעלתם של המתנדבים בבתי הספר, ונוכל לנסח מסמך מעמיק וכולל המכיל את ה DNA של בית מצליח בשילוב מתנדבי "ידיד לחינוך" ובהפעלתם, ולנסח את תורת העבודה של הארגון.

בדברים המובאים מטה, ביקשנו לשתף את הקוראות והקוראים בנקודות מרכזיות שעלו בראיונות עם המורות הנפגשות עם המתנדבים לפחות אחת לשבוע, וחשופות באופן אינטנסיבי יותר, יחסית לבעלי התפקידים, לאינטראקציה של המתנדב\ת עם התלמידים.

מהם, אם כך, המאפיינים של בית ספר מצליח בשילוב מתנדבי "ידיד לחינוך" ובהפעלתם (על פי חוות דעתן של מורות ומורים) ?

מימוש ערכי בית הספר: המורות הצביעו על ערכים, שהן מצליחות לחוות ולהדגים הלכה למעשה, בזכות העובדה שהמתנדבים משולבים בכיתותיהן בעבודה עם התלמידים. המחקר העלה כי בבתי הספר המצליחים פעילות המתנדבים נתפסת כהזדמנות למימוש ערכים המוצהרים בחזון הבית ספרי. ערכים כמו: קשר עם הקהילה, התנדבות ותרומה לקהילה, הפחתת גילנות, ויצירת מרחב של הזדמנויות למיצוי עצמי לכל תלמיד.

פיתוח תרבות בית ספרית התומכת בשילוב מיטבי של מתנדבים - איך עושים את זה? פיתוח תרבות בית ספרית התומכת בשילוב המתנדבים כוללת, לדברי המורות, פן מעשי ופן רגשי/חברתי. אחת המורות המרואיינות הציעה תמונה כללית להצלחה בקליטה מיטבית של המתנדבים בבית הספר ובשילובם: "כדי להפעיל ולהטמיע את המתנדבים בצורה מיטבית צריך ליצור ולבנות קשר....לגלות התעניינות ואיכפתיות באופן אישי ובכל הקשור לפעילות בית ספרית. זה אומר, להתייחס ב'בוקר טוב', לנהל שיח, להקשיב לצרכים ולהתאים לכל מתנדב את הסביבה המתאימה. לבחור את הילדים המתאימים ביותר עבורו, להתיחס לימי הולדת, לשתף באירועים בית ספריים. לתת תחושת שייכות".

גישה מערכתית לשילובם של המתנדבים בבית הספר: כבכל משתנה אחר בבית הספר, גם בהקשר זה המנהל/ת היא זו שנותנת את הטון והמסגרת. הגישה שלה כלפי שילובם של המתנדבים בבית הספר משמעותית, ומשפיעה על האפשרות ליצור תרבות בית ספרית, המקדמת שילוב של מתנדבים גימלאים בו. הגישה המערכתית כוללת את הנושאים הבאים: גישת המנהלת ומעורבותה בשילובם של מתנדבי ידיד לחינוך בבית הספר, מינוי בעלי תפקידים לקידום השילוב, נוהלים והרגלים בקבלתם של מתנדבים חדשים לבית הספר, ארגון ולוגיסטיקה בשילוב ובהפעלה של המתנדבים, שילוב בתוכנית פדגוגית, מקום נוח לפעילות המתנדב/ת עם התלמיד/ה, גמישות ופתיחות, אפיון הקשרים המקצועיים עם המורות, שיתופם של המתנדבים בחיי בית הספר, קשר בינאישי עם המורות ומשוב, הערכה והוקרה.

כאמור, בשנה"ל תשע"ט נוסיף מידע, על זה הקיים, באמצעות שאלון אותו נפיץ בין המתנדבים, ונלמד מהם מהי תפישתם לגבי הקריטריונים והמאפיינים להטמעה מיטבית ולפעילות מיטבית של מתנדבי הארגון בבתי הספר. אנו תקווה כי בסיום הקידוד של מידע זה, יהיה בידינו מידע מכל הגורמים המעורבים בהפעלתם של המתנדבים בבתי הספר, ונוכל לנסח מסמך מעמיק וכולל המכיל את ה DNA של בית מצליח בשילוב מתנדבי "ידיד לחינוך" ובהפעלתם, ולנסח את תורת העבודה של הארגון.