הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך
להשארת פרטים לחץ כאן

הזמנה לתרום

הינך מוזמן/ת לתרום לעמותת ידיד לחינוך
לתרומה לחץ כאן

לאה רוזנברג מספרת על המזכירות הפדגוגית, שתשמר את חותמה של דינה בנקלר בעמותה, תתאים עצמה לצרכים המשתנים ותשתף בקבלת החלטות

מאז שנתמניתי ליו"ר המזכירות הפדגוגית שמתי לעצמי שלוש מטרות עיקריות:

  • להמשיך, לשמר ולטפח את החותם שהטביעה דינה בעמותה.
  • להתאים מורשת זו לצרכים המשתנים של העמותה בלי לשנות את האקלים החברתי שלה.
  • לשתף במידת האפשר מעגלים רחבים של רכזים ומתנדבים בהיוועצות ובקבלת החלטות.

ברוח זו, עם פתיחת שנת הפעילות קיימנו ישיבה של המזכירות הפדגוגית, ואני מבקשת לשתף בנושאים שנדונו, בהמלצות ובהצעות שעלו בדיון.

סובלנות ותרבות הדיבור

המיקוד בנושא הסובלנות יימשך גם השנה באמצעות הרצאות במסגרת "למידה בכל גיל", בכל המקומות בהם מתקיימים לימודים.

נתייחס השנה גם לתרבות הדיבור, כהמשך ישיר לנושא הסובלנות וגם כמטרה לעצמה.

עבודת הרכזים

עיקר הדיון בנושא התמקד בשאלה, האם ואיך מעריכים את עבודת הרכז?

  • הוסכם שהמדדים יעסקו בעיקר באיכות ובמנהיגות של הרכזים, שהערכת עבודת הרכזים תיעשה במודל אפשרי של "חקר מוקיר", הבא לאפיין הצלחות ומרכיביהן, וכן שגיוס מתנדבים הוא אחת המטלות של הרכז אך אינה מהווה מדד עיקרי או בלעדי להצלחתו.
  • הוחלט לקיים שיחות עם הרכזים אחת לשנה לפחות. את המפגשים יקיימו שתי מנהלות האזורים וחברי המזכירות הפדגוגית.
    התוצר של שיחות אלו יהיה סוג של משוב התרשמותי הדדי.
  • אושרה מחדש ההחלטה שקדנציה של רכז תימשך 5 שנים עם אפשרות להארכה כמובן.
  • נבנתה תכנית השתלמות מסודרת לרכזים מתחילים עם כניסתם.
  • הוחלט להוסיף חברים נוספים למזכירות בפדגוגית, כדי לרענן את הפורום. הוסכם בשלב זה לצרף את הרכזות האיזוריות שתבאנה את רוח השטח.

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה אני מבקשת לעצום עיניים, להקשיב ללחן ולאחל:

"כוכב נופל קרוב אלינו
ושוב אליו נושאים תפילות
אור של תקוות עוטף אותנו
זה לתמיד ולא יחלוף
"

עידן רייכל, / "עכשיו קרוב"