הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך

המוסד לביטוח לאומי - זכויות מתנדבים

חקיקה בדבר תגמולים למתנדבים, מיהו מתנדב? הגמלאות למתנדב ולתלויים בו, הגשת תביעה לגמלה, פרטים חשובים אחרים.