הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך
להשארת פרטים לחץ כאן

הזמנה לתרום

הינך מוזמן/ת לתרום לעמותת ידיד לחינוך
לתרומה לחץ כאן

גם צוות התקשורת של "ידיד לחינוך" מסכם שנה

כמו כל המתנדבים בישובים השונים, ציין גם צוות התקשורת של "ידיד לחינוך" סיום שנת פעילות.

הצוות מתכנס שלוש פעמים בשנה ללימוד, להרצאת אורח בנושאים תקשורתיים כלשהם כגון צילום סטילס או שיחה עם עיתונאי. נידונות גם סוגיות העולות מן השטח.

בצוות, כתבים וצלמים ממגוון ישובים בארץ ומטרתו לסקר אירועים המתרחשים במסגרת העמותה, לאתר ספורים וחוויות של מתנדבים, רשמים של צוותי ניהול בבתי הספר, ושל הממונים על החינוך ברשויות המקומיות. הצוות מתעד גם יוזמות מעניינות של מתנדבים הן בתחום הלימודי והן בתחום החברתי.

במפגש הסיום השנה, הועלו תכנים ונושאים המהווים עקרונות בעבודה העיתונאית תוך התיחסות לכתבות שהופיעו במהלך השנה באתר ומה ניתן ללמוד מהן לחיוב מחד וכהפקת לקחים מאידך. הדיון התבסס באופן פורה על ניסיונם של חברי הצוות.

צוות התקשורת ישמח לקבל כותבים או צלמים נוספים, אנשים שאוהבים לכתוב ולצלם ולתת לעצמם בטוי.