הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך

גאים להיות חלק מההצלחה

פורסם בגל שבע http://www.galsheva.com/pdfmag/1471/mobile/index.html#p=13